Taisyklės ir nuostatos

    1 .Bendrosios nuostatos:

1.1. Šios pirkimo / pardavimo taisyklės ( toliau -“Taisyklės” ) yra teisiškai privalomas dokumentas, nustatantis  Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises,

pareigas, apmokejimo sąlygas, įsipareigojimus,  prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką  bei atsakomybę įsigijant prekes  elektroninėje parduotuvėje “butterfly-art.lt “ ( toliau – “ El. Parduotuvė “ ).

1.2. Visi pirkėjai, atliekantys pirkimo veiksmą, patvirtina, kad yra susipažinę ir sutinka su šiomis Taisyklėmis, įsipareigoja laikytis jų ir nustatytu LR teisės aktų.

1.3. Taisykles bei nuostatas Pardavėjas  ( El.parduotuvė ) gali keisti/papildyti be išankstinio įspėjimo.

  1.   Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas:

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkejas  El. Parduotuveje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokejimo būdą ir susipažinęs su El.Parduotuvės taisyklėmis, paspaudžia mygtuka “ Užsakyti/Pirkti”. Prekės paruošiamos ir išsiunčiamos Pirkejo nurodytu adresu tik gavus prekių apmokėjimo patvirtinimą.

2.2. Visos sutartys , sudarytos tarp Pirkėjo/Pardavėjo yra saugomos El. Parduotuvėje.

  1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai:

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes iš El. Parduotuvės šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas privalo sumokėti sutartą ( nurodyta pirkime ) sumą Pardavėjui  už užsakytas prekes ir jas priimti.

3.3. Pirkėjas privalo, atsiskaitymo ir registracijos formoje, pateikti  El. Parduotuvei būtina teisinga informaciją, kad pirkimo/pardavimo  sandoris įvyktu.

3.4. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui ( El.parduotuvei ) įsigyta prekę ar prekes ( išskyrus spec. uzsakymus, papildomos salygos nurodytos atskirame punkte 4.2) per LR įstatymais numatytus terminus.

  1. Prekių grąžinimas:

4.1. Už grąžinamos  prekės ( prekių ) siuntima sumoka Pirkėjas.

4.2. Pardavėjas taiko 14 dienų prekių grąžinimo garantija, vadovaujantis LR teisės aktuose nustatyta tvarka ( Lietuvos Respublikos Ūkio ministro    2001 08 17 d. įsakymu Nr.258 patvirtintomis nuotolinės prekybos taisyklėmis).

4.2 Grąžinama prekė turi būti neapgadinta , nepažeista, nenaudota, neišpurvinta,saugos lipdukai nepažeisti ( plombos ), turi būti originalioje pakuotėje, turėti visas pirkimo metu kartu gautas saugumo plėveles ir kitus pirkimo metu gautus atributus.

4.3. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti netvarkingas ir pirmine išvaizdą praradusias prekes.

4.4. Atsakomybės už negautas grąžinamas prekes ne dėl Pardavėjo kaltės El. parduotuvė neprisiima.

4.5. Spec. užsakymai negrąžinami Pardavėjui .

  1. Prekių siuntimas ir pristatymas:

5.1. Visos siunčiamos prekės  apdraudžiamos ne mažesnei sumai nei pirkinio suma.

5.2. Pardavėjas ( El.parduotuvė ) pasilieka teisę  parinkti siuntėją – operatorių savo nuožiūra ( Lietuvos paštas, LP Express, Omniva ). Pirkėjas gali informuoti Pardavėja del pageidaujamo prekių pristatymo būdo, beabejo, bus atsižvelgta .

5.3. Siunčiame tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

5.4. Siuntimo kaina  įtraukta i bendra prekės kaina, t.y. jokio papildomo siuntimo mokesčio Pirkejui.

5.5  Pirkėjui pateikus klaidinančia ar netikslia informacija, El. parduotuvė neprisiima atsakomybės už laiku nepristatytas ar klaidingu adresu pristatytas prekes.

5.6. Jei prekės pristato kurjeriu tarnyba, prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu tarnybos atstovu patikrinti siuntos būklę. Pastebėjęs prekės pažeidimą, Pirkėjas turi teisę nepriimti prekės ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui pasirašius kurjerių tarnybos pateikta dokumentą yra laikoma kad prekė  yra perduota /pristatyta nepažeista, geros buklės.

5.7. Pirkėjas iš karto privalo informuoti Pardavėja ( El.parduotuvę ), jeigu siuntoje gautos prekes neatitinka užsakymo.

5.8. Pirkėjas privalo atsiimti prekes pats. Jei Pirkėjas pats prekiu priimti negali , o prekės pristatytos tinkamu adresu, nurodytu Pirkėjo atsiskaitymo ir registracijos formoje, Pirkėjas neturi teisės reiksti Pardavejui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

5.9. Gavęs Pardavėjas prekių apmokėjimo patvirtinimą- pradeda ruošti prekes išsiuntimui, tai užtrunka iki 3 dienų, tuomet išsiunčiama prekė Pirkėjui. Pirkėjas turėtu gauti prekes ne vėliau nei 10 d. bėgyje po apmokėjimo gavimo.  Pardavėjas neprisiema atsakomybės už prekiu pristatymo vėlavima dėl nuo Pardavėjo nepriklausanciu aplinkybių.

  1. Pardavėjo ( El. parduotuvės ) teisės ir įsipareigojimai:

6.1.El.parduotuvė neprisiema atsakomybės už Pirkėjo pateiktus netikslius, melagingus ar klaidingus duomenis ir pasilieka teisę nevykdyti užsakymo.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę i Pirkėjui priklausančia informacija, nurodyta atsiskaitymo ir registracijos formoje, bei neperleisti jos tretiesiems asmenims.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas ir išanktiniu būdu apmokėtas prekes, atsiskaitymo ir registracijos formoje, nurodytu adresu.

6.4. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogiška arba panašia prekę apie tai pranešdamas Pirkėjui atsiskaitymo ir registracijos formoje nurodytais duomenimis . Jei Pirkėjas atsisako priimti panasia ar analogiška pasiūlyta prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 10  darbo dienų.

6.5. Pardavėjas pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo: apriboti, sustabdyti, panaikinti Pirkėjo registracija,anketa, galimybę  naudotis El. parduotuve, jei Pirkėjas bando kažkokiu būdu pakenkti El. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui.

6.6. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, pasilieka teisę, be išankstinio pranešimo laikinai ar iš vis nutraukti El. parduotuvės veikimą.

6.7. Pardavėjas pasilieka teisę vienašaliskai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

6.8. Pardavėjas, savo nuožiūra ir be paaiškinimo, gali atsisakyti priimti užsakyma ir parduoti prekes Pirkejui.

  1. Informacijos siuntimas ir rinkodaros veiksmai:

7.1. Pardavėjas pranešimus pirkejui siunčia atsiskaitymo ir registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir kilusius klauimus siunčia Pardavėjui ( El. parduotuvei ) nurodytu elektroninio pašto adresu.

7.3. Pardavėjas neprisiima atsakomybės, jei pirkėjas negauna siunčiamu informaciniu ar patvirtinančiu pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėju tinkle sutrikimų, žinutėms patenkant i SPAM katalogą, ar dėl neteisingai nurodytu duomenų.

7.4. Pardavėjas turi teisę be atskiro įspėjimo keisti akcijų sąlygas, jas panaikinti, keisti prekių asortimentą.

    8.Baigiamosios nuostatos:

8.1. Šios pirkimo-pardavimo taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais. Visi nesutarimai, kile dėl šių taisykliu vykdymo sprendžiami derybu keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai  sprendžiami LR įstatymu nustatyta tvarka.